VEYSEL ASLAN

galeri

Firma Hakkında

Millî Eğitim Bakanlığınca, tüm Türkiye´de öğrencilerin il bazında gelişimlerinin takip edilmesi, okul bazlı eğitim durumlarının ölçülmesi ve eğitimi etkileyen faktörlerin ortaya çıkartılması amacıyla “Ölçme Değerlendirme merkezleri” kuruldu. Ölçme Değerlendirme merkezleri, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) ile Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması´na (TIMSS) ayrıca “Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Sistemi” ile PISA´ ya göre daha geniş bir katılımın sağlandığı “Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” (ABİDE) çalışmasını illerde yürütmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı 81 ilde kuracağı Ölçme Değerlendirme merkezleri ile örgün eğitim kapsamında öğrencilerin akademik gelişimlerinin izlenebilmesi, öğrenme eksikliklerinin tespit edilmesi için öğrenci, veli ve eğitimcilere geri bildirim verilmesine olanak sağlayacaktır. Bu yıl 26 ilde açılan merkezler, 2019´a kadar diğer illerde de kurulacak. Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonuyla illerde Ölçme araçları ve anketler yoluyla öğrencilerden veri toplanacak ve yapılacak analiz çalışmaları ile öğrenci ve velilere geri bildirim verilecektir. Bu kapsamda Van İlimizde de kurulan Ölçme Değerlendirme merkezinin yürüttüğü çalışmalar; 1)Okul, ilçe ve il genelinde nitelikli ortak sınavlar yapılmasına destek olmak. 2) Ölçme, Değerlendirme teknikleri konusunda öğretmen ve okul yöneticilerini bilgilendirmek. Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen eğitimlerin ilde yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak, gerektiğinde eğitim görevlisi olarak görev almak. 3) İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri ile okulların / kurumların, Ölçme Değerlendirme, izleme ve eğitim öğretim planlaması konusunda kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 4) Açık uçlu soru ve cevap anahtarı hazırlama eğitimleri vermek. 5) Yapılan sınav sonuçlarına yönelik analiz çalışmaları yapmak, veli, öğretmen, okul ve il yöneticilerine geri dönüt verilmesine katkı sağlamak. 6) İl geneli ortak yazılı sınavlar uygulamak ve Değerlendirme sonuçlarına göre destekleyici kursların okul ve ders bazında planlanmasına yönelik veri toplamak. 7) İl genelinde eğitim öğretimi etkileyen faktörleri tespit amaçlı anket geliştirmek ve sınav sonuçları ile birlikte değerlendirilmesine katkı sağlamak. 8) Yapılan çalışmalar sonucu ortaya çıkan verilerin analizi ve raporlaştırılması yoluyla ildeki eğitim durumuna ilişkin izleme ve Değerlendirme yapmak, İl Millî Eğitim müdürlüğünün eğitim öğretim niteliğine ilişkin yapacağı çalışmalara katkı sunacak verileri toplamak. 9) PISA, TIMSS, ABİDE ve benzeri Ulusal veya uluslararası izleme çalışmaları ve Eğitimde Öğrenci Gelişimini İzleme Değerlendirme Sistemi kapsamında bulunan Ölçme Değerlendirme Uygulamalarını İzleme Araştırma Geliştirme Projesi faaliyetlerinin organizasyonu ile bu faaliyetlerin uygulanmasına yönelik ilde yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesine destek olmak. 10) Genel Müdürlüğümüz desteği ile hazırlanan Ölçme araçları, soru oluşturma ve Değerlendirme yazılımları ve benzer araçların kullanılması konusunda ilde gerekli çalışmaları yapmak, ilde yapılan uygulamaların takibini ve raporlamasını yapmak. Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanacak Ulusal ve uluslararası raporların hazırlık süreçlerine katkı sağlamak. 11) İzleme araştırması niteliği taşıyan çalışmalar kapsamında uygulanacak sınavlara ait soruların hazırlanması, dizgisi, soru kitapçıkları, cevap kâğıtları ve ilgili evrakların baskı ve sevki, sınavın uygulanması, değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının belirlenen usul ile du yurulması ve il raporunun hazırlanması çalışmalarını organize etmek. VEYSEL ASLAN AŞ VAN VEYSEL ASLAN A.Ş VAN VAN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VEYSEL ASLAN A.Ş VAN

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

Firma Bilgileri

  • AdresBahçıvan Mah. Cumhuriyet Cad.2.sok.no:36 Merkez / Van
  • Telefon0432167777556655
Paylaş